اطلاعات

اینجا وبلاگ ثبت اطلاعات است

رگليس‌-دي ‌Reglis-D

شكل‌ دارويي‌: قرص‌

حاوي‌: عصاره‌ ريشه‌ شيرين‌ بيان‌ كه‌ گليسيريزين‌ آن‌ گرفته‌ شده‌.

انديكاسيون‌ها:

1- زخم‌ معده‌ و اثني‌عشر.

2- ضد نفخ‌.

مكانيسم‌ اثر: امروزه‌ اثرات‌ آنتي‌ دسپاسموديك‌ فلاونوئيدهاي‌ كيلوديس‌ و همچنين‌ اثرات‌ مفيد و اختصاصي‌ آن‌ در جلوگيري‌ اسيد معده‌ و ترميم‌ زخم‌ معده‌ و اثني‌عشر به‌ اثبات‌ رسيده‌ و در اغلب‌ گزارشات‌ علمي‌ آمده‌ است‌. ريشة‌ شيرين‌ بيان‌ به‌ علت‌ داشتن ‌گليسيريزين‌ همچنين‌ داراي‌ اثرات‌ مينرالوكورتيكوئيدي‌ و در نتيجه‌ ضد آماسي‌ مي‌باشد و به‌ همين‌ علت‌ در مواردي‌ به‌ جاي‌ كورتيكواستروئيدها مصرف‌ مي‌گردد، اما وجود حدود 14% گليسيريزين‌ در ريشه‌ و حدود 30درصد در عصارة‌ شيرين‌ بيان‌ مصرف‌ آن‌ را در زخم‌ معده‌ اثني‌عشر براي ‌مدت‌ طولاني‌ محدود مي‌سازد. با گرفتن‌ گليسيريزين‌ و تقليل‌ آن‌ به‌ ميزان‌ حدود 3 درصد اثرات‌ جانبي‌ مصرف‌ آن‌ به‌ حداقل‌ و به‌ سطحي‌ غيرقابل ‌ملاحظه‌ مي‌رسد.

راه‌ مصرف‌ و دوزاژ: در زخم‌ معده‌ روزي‌ سه‌ بار هر بار يك‌ قرص‌، در زخم ‌اثني‌عشر روز سه‌ بار هر بار دو قرص‌ با آب‌ ميل‌ شود.

عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ مقادير زياد و به‌ مدت‌ طولاني‌ (متجاوز از 6 ماه‌) ممكن‌ است‌ باعث‌ احتباس‌ سديم‌ و كاهش‌ پتاسيم‌ و افزايش‌ فشار خون ‌گردد. اين‌ عوارض‌ با قطع‌ مصرف‌ دارو در مدت‌ دو هفته‌ برطرف‌ مي‌گردد.

موارد احتياط‌: در نارسايي‌ كنژستيو قلب‌ (Cangestive Heart Failure) و پركاري‌ سورنال‌ زير نظر پزشك‌ معالج‌ مصرف‌ شود.

 

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۰ساعت ۱:۵۶ قبل از ظهر  توسط مدیر  |